Седма светска конференција на ИПЦРГ во Атина

Во периодот од 21 до 24 Мај 2014 година, во Атина, беше одржана седмата светска Конференција на Меѓународната респираторна група од Примарната здравствена заштита (IPCRG) на тема: „Еден здив на свеж воздух: Повеќе морбидитети и интеграција“ (A Breath of Fresh Air: Multiple morbidities and Integration).

Здружението на специјалисти по семејна медицина – Респираторна група, претствено од др Радмила Ристовска, др Катерина Ставриќ и др Валентина Ристеска Нејашмиќ, зеде активно учество со два проекти кои беа, на наше големо задоволство, со одобрување прифатени.

За повеќе информации и активностите на оваа група посетете ја нивната страница: www.theipcrg.org