Најава за 3 Симпозиум на ЗССМ

Драги колеги и пријатели,

Здружението на специјалисти по семејна медицина – Респираторна група во соработка со Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје и Меѓународната респираторна група во примарна заштита, го организира третиот симпозиум со меѓународно учество на тема:

Антибиотици во примарна заштита

Истиот ќе се одржи од 17 до 19 ноември 2017 година, во просториите на City Hall Center, Скопје, Р. Македонија.