Листа на презентации и нивни автори од 4-от Симпозиум на ЗССМ

Листа на презентации и нивни автори од 4-от Симпозиум на Здружението на специјалисти по семејна медицина на тема „Антибиотици во примарна заштита – Одговорноста е ЗАЕДНИЧКА“

Имунизација

ИУТ