4th Symposium

4 Symposium - Antibiotics in Primary Care Responsibility is shared! 17 - 18 November 2019, Dare Dzambaz - Skopje About Symposium Main Theme: Antibiotics in Primary Care – Responsibility is…

3rd Symposium

3. Симпозиум - Антибиотици во примарна заштита докази, убедувања, пракса 15 - 17 Март 2017, медицински факултет - скопје За Симпозиумот ГЛАВНА ТЕМА: Антибиотици во примарна заштита – Докази, Убедувања,…

2nd Symposium

2. Симпозиум - Антибиотици во примарна заштита Антибиотици...? Да, но не кај АРИ! 18 - 19 Ноември, Скопје, Р.Македонија За Симпозиумот ГЛАВНА ТЕМА: Антибиотици...? Да, но не кај АРИ! Втор…

1st SYMPOSIUM

1st SYMPOSIUM - Антибиотици во примарна заштита Предизвици за подобрување 01 - 02 Мај, хотел метропол, охрид, р.Македонија За Симпозиумот ГЛАВНА ТЕМА: Антибиотици во примарна заштита – Докази, Убедувања, Пракса…