4 Symposium - Antibiotics in Primary Care

Responsibility is shared!

17 - 18 November 2019, Dare Dzambaz - Skopje

About Symposium

Main Theme:

Antibiotics in Primary Care – Responsibility is shared!

Ова е четврт симпозиум на ЗССМ на тема Антибиотици во Примарна заштита – Одговорноста е заедничка !

Presenters

Проф. Д-р Матеја Булц
Доц др Катарина Ставриќ
М-р сци др Радмила Ристовска
Доц. Др Миољуб Ристиќ
Christos Lionis
М-р сци Марија Дарковска Серафимовска

М-р сци Кристина Христова
М-р Неда Милевска Костова
Проф. Д-р Милена Петровска
Ивана Дохчева
Проф. Др Велибор Тасиќ
Проф. Б.Герасимовска

Agenda

4 Симпозиум на ЗССМ-РГ: АНТИБИОТИЦИ ВО ПРИМАРНА ЗАШТИТА

„Одговорноста е ЗАЕДНИЧКА“

17 – 18 ноември 2018, Скопје, Македонија
17 ноември 2019 година (Недела)
09:00-09:30 Отворање и воведни обраќања
09:30-11:00
  Имунизација:
 • Задолжителна имунизација во Македонија – Проф др Катарина Ставриќ
 • Пертусис – Доц. Др Миољуб Ристиќ
 • Инфлуенца, вакцинација против инфлуенца и знаења,ставови и практики кај здравствените работници – Автори: Кристина Ставридис¹ , Гордана Кузмановска¹ , Драган Кочински¹ , Љаргиме Балажи¹ , Енкела Положани¹ , Владимир Микиќ¹ ¹ Институт за јавно здравје на Р. С. Македонија
 • Улога на примарната здравствена заштита во вакцинација против грип – Проф. Д-р Матеја Булц
 • Пнеумококна вакцина
 • Дискусија
11.00-11.30 Пауза (кафе/чај)
11.30-13.30 Упатства за рационална употреба на антибиотици:
 • Потрошувачка на антибактериски лекови на рецепт на товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија – Кристина Христова
 • Риносинузитис – препораки за третман – Радмила Ристовска
 • Најчести кожни бактериски инфекции – препораки за третман – Ивана Дохчева
 • Микробиологија
 • Christos Lionis – Ставови на пациенти за антибиотици
 • Дискусија
13.30-14.30 Коктел
14.30-16.00 Потрошувачка на антибиотици и насоки за рационална употреба:
 • Препораки за дијагностика и третман на уринарни инфекции кај деца-Проф. Др Велибор Тасиќ
 • Препораки за третман на уринарни инфекции кај возрасни – Проф. Б.Герасимовска
 • Препораки за третман на уринарни инфекции асоцирани со уринарна катетеризација
 • Зошто пациентите и докторите сметаат дека е проблематично лекувањето на уринарните инфекции – Проф. Д-р Милена Петровска
 • Дискусија
16.00-16.30 Пленарна сесија:
 • Заклучоци и следни чекори
18 ноември 2019 година (Понеделник)
Антибиотици во болничкиот сектор
09.00-11.00 Пленарна сесија:
 • Отворање, воведни обраќања
 • Презентација на Стратегијата за АМР 2020-2024
11.00-11.30 Пауза (кафе/чај)
11.30-13.30 Пленарна:
 • Болничка потрошувачка: Префрлање од ИВ во ПЕР ОС
 • Улогата на клиничкиот фармацевт во рационална употреба на антибиотици во болниците
 • Мултидисциплинарен пристап во управувањето со антибиотици
13.30-14.30 Ручек
14.30-16.30 Дијалог на политики (Policy dialogue) за Прегледот на докази за болничка потрошувачка на антибиотици(презентација и дискусија)
 • Болничка потрошувачка
 • Тимови за рационална употреба на антибиотици (третман и профилакса)
16.30-17.00 Пауза (кафе/чај)
17.00-19.00 Пленарна сесија: Заклучоци и следни чекори

Registration

Сите заинтересирани за учество на овој семинар може да го најават своето присутство со пополнување на оваа кратка форма.

Се гледаме наскоро !