Благодарност за успешно одржаниот прв симпозиум

Почитувани колеги, драги пријатели,
во името на Здружението на специјалисти по семејна медицина – Респираторна група, би сакала на сите, кои зедовте активно учество, да ви се заблагодарам и честитам за успешно одржаниот прв Симпозиум „Антибиотици во Примарна заштита – предизвици за подобрување“.

Воедно благодарност и до:

Лек – Скопје ДООЕЛ
Ведра Интернешенал АД Софија – Претставништво Скопје
Елемент ПР
Светска здравствена организација
Босналијек, Претставништво во Р.Македонија
Јадран Галенски Лабораториј – Претставништво Скопје

кои ја препознаа и поддржаа важноста на овој Симпозиум.

За крај, само една порака:
Да им го продолжиме животот на Антибиотиците, бидејќи ние можеме и знаеме како!

Радмила Ристовска