1. Симпозиум - Антибиотици во примарна заштита

Предизвици за подобрување

01 - 02 Мај, хотел метропол, охрид, р.Македонија

За Симпозиумот

ГЛАВНА ТЕМА:

Антибиотици во примарна заштита – Докази, Убедувања, Пракса

Ова е прв симпозиум на ЗССМ на тема Антибиотици во Примарна заштита – Предизвици и подобрување

Предавачи

Dr Jaime Correia de Sousa, MD, MSc, PhD

Dr Ioanna Tsiligianni, MD, PhD, MPH IPCRG Board Director
Assistant professor Marija Vrca Botica, MD, GP, PhD
Prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. Med
Доц др Катарина Ставриќ
М-р сци др Радмила Ристовска
Д-р сци Зоран Стојановски
М-р сци Merjem Hadjihamza
М-р сци Марија Дарковска Серафимовска

М-р сци Кристина Христова
М-р Неда Милевска Костова
Прим. д-р Голубинка Бошевска
Научен соработник Д-р Весна Котевска
Д-р Горица Попова
Д-р Иванка Хаџи-Петрушева Мелоска
Д-р Валентина Нејашмиќ
Д-р Беким Исмаили
Фросина Цијевска – Сектор за фармација на ФЗОМ.

Програма

Антибиотици во примарна здравствена заштита – предизвици за подобрување
Резултати од IPCRG- E-quality program 2014/2015:
Истражување на навиките за пропишување на антибиотици на
матичните лекари за акутни респираторни инфекции
проследено со едукативна интервенција

1-2 Мај 2015 Хотел Метропол Охрид

1 Мај

8.00-18.00Регистрација
18.00-18.40

Свечено отварање на Симпозиумот

Модератор: Доц д-р Катарина Ставриќ

Проф д-р Даниела Миладинова
Продекан на Медицински Факултет Скопје

Мр сци Радмила Ристовска
Претседател на Здружение на специјалисти по
семејна медицина – Респираторна група

18.30-19.00

Воведно предавање

Доц д-р Jaime Correia de Sousa
Ново избран Претседател на Меѓународната респираторна
група за примарна здравствена заштита ( IPCRG)

„Меѓународна респираторна група за примарна здравствена
заштита – делува локално, соработува глобално. Промовирање
на добрата клиничка пракса за респираторни заболувања
преку истражување и едукација“

19.00-19.30

Проф д-р Christos Lionis

Почесен претходен претседател на RCGP

„Промовирање на рационално прoпишување во примарната
здравствена заштита: Искуствата стекнати во
европските колаборативни проекти“

  
18.30-19.00Вечера
  
2 Мај
 Сесија 1: Упатства за третман на акутни респираторни
инфекции и рационално пропишување
Работно претседателство:
Проф д-р Ирена Кондова Топузовска,
Мр др Радмила Ристовска
9.00-9.20Доц д-р Катарина Ставриќ
Медицински Факултет Скопје
Проект „Истражување на навиките за пропишување на антибиотици
на матичните лекари за акутни респираторни инфекции проследено
со едукативна интервенција“
9.20-9.40Доц д-р Даница Павлич Ротар
Катедра по семејна медицина, Медицински Факултет, Љубљана, Словенија
„Осврт на важноста на пропишување на антибиотици за акутни
респираторни инфекции кај возрасни лица“
9.40-10.00Проф д-р Ирена Кондова Топузовска
Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби,
Медицински факултет- Скопје, Р. Македонија
„Препораки за антибиотски третман на пневмонија стекната во заедницата“
10.00-10.20Д-р Валентина Ристеска Нејашмиќ
Центар за семејна медицина, Медицински Факултет Скопје
„Пропишување на антибиотици за акутен тонзилитис во примарна
здравствена заштита – прелиминарни резултати од студијата“
  
10.20 – 10.40Дискусија
  
10.40 – 11.00Кафе пауза
  
11.00 – 11.20

Д-р Саскиа Нарганг
Експерт за антимикробна резистенција Оддел за заразни болести,
здравствена безбедност и животна средина
Регионална Канцеларија
на СЗО за Европа, Копенхаген, Данска
“Глобалните и европските иницијативи на Светска здравствена
организација во насока на контрола на антимикробната резистенција”

Прим. д-р Голубинка Бошевска,
Национален координатор за антимикробна резистенција,
Министерство за здравство на Република Македонија
Институт за јавно здравје на Република Македонија, Скопје, Македонија
“Иницијативи и активности во Република Македонија за спречување и
контрола на антимикробната резистенција”

11.20 – 11.40Проф д-р Никола Пановски
Институт за микробиологија и паразитолигија, Медицински Факултет Скопје
Антимикробна резистенција во Република Македонија – преглед на постоечката состојба
11.40 – 12.00Д-р Моника Јариќ Бојкоска
Центар за семејна медицина, Медицински Факултет Скопје
„Пропишување на антибиотици за акутни респираторни инфекции во
примарна здравствена заштита во Македонија“ – прелиминарни
резултати од студијата
12.00 – 12.20М-р сци Blerina Tushi
Магистер по здравствен менаџмент и фармакоекономија
Фонд за здравствено осигурување на Република Македонија
„Потрошувачка на антибактерици за системска употреба за најчестите
акутни респираторни инфекции во примарна здравствена заштита“
12.20 – 12.40М-р сци Merjem Hadjihamza
Агенција за лекови, Министерство за здравство на Република Македонија
„Активности на здравствените авторитети за подигнување на свеста
на населението за рационална употреба на лековите“
  
12.40 – 13.00Дискусија
  
  
13.00 – 14.00Ручек
  
 Сесија 3: Едукативни интервенции
Работно претседателство: Доц д-р Катарина Ставриќ, Доц д-р Jaime Correia de Sousa
  
14.00 – 14.20Д-р Лаура Нонан, Општ лекар,
Bellview Клиника, Mullingar, Co Westmeath, Ирска
„Намалување на употреба на антибиотици во амбуланта на
општ/семеен лекар во Ирска“
14.20 – 14.40Татјана Лопарски
Елемент ПР и Корпоративни комуникации
„Начини на презентација во јавност и односи со медиумите на
податоците од истражување и теми поврзани со употреба на антибиотици“
14.40 – 15.00Доц д-р Катарина Ставриќ
Медицински Факултет Скопје
„Едукативни потреби за рационално пропишување антибиотици во примарна
здравствена заштита во Македонија“ – резултати од студијата
  
15.00 – 16.00Дискусија и Заклучоци
  
Коктел

цени

регистрација

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.