. . .

2 Симпозиум: 18 - 19 Ноември Скопје, Македонија

. . .

1 Симпозиум 1-2 Мај 2015 Хотел Метропол Охрид, Македонија