Најава за 4 Симпозиум на ЗССМ-РГ

Почитувани колеги и соработници, со задоволство го најавуваме 4 Симпозиум на ЗССМ-РГ со тема:

Антибиотици во Примарна Заштита – Одговорноста е ЗАЕДНИЧКА

. Симпозиумот ќе се одржи во просториите на Даре Џамбаз на 17 и 18 Ноември.