Најава за 2. Симпозиум: Антибиотици..? Да, но НЕ кај АРИ!

Драги колеги и пријатели,

Здружението на специјалисти по семејна медицина – Респираторна група во соработка со Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје и Меѓународната респираторна група во примарна заштита, го организира Вториот симпозиум со меѓународно учество на тема:

Антибиотици во примарна заштита – Антибиотици..? Да, но НЕ кај АРИ!”