2 Симпозиум: Антибиотици..? Да, но НЕ кај АРИ!

Драги колеги и пријатели,

Здружението на специјалисти по семејна медицина – Респираторна група во соработка со Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје и Меѓународната респираторна група во примарна заштита, го организира Вториот симпозиум со меѓународно учество на тема:

Повеќе...

Презентации и материјали од 2 Симпозиум

Листа на презентации и нивни автори од 2-от Симпозиум на Здружението на специјалисти по семејна медицина на тема „Антибиотици..? Да, но НЕ кај АРИ!“

Повеќе...

Copyright © 2016. All Rights Reserved.