Светски ден на хроничната обструктивна белодробна болест

19 Ноември е Светски ден на хроничната обструктивна белодробна болест. 

Се одбележува еднаш годишно во организација на Глобалната иницијатива
за белодробни заболувања - ГОЛД. Оваа година нивното мото е „Не е премногу доцна“.

Повеќе...

Анкета: Европската Белодробна Фондација (ELF)

EARIP Survey

Анкета: Кои теми за истражување може да имаат најголемо влијание врз животите на луѓето со астма?

Проект за обликување на иднината на истражувањето и третманот на астма ќе се спроведува во Европа од сега до 2016 година.

Повеќе...

7-ма Светска Конференција на IPCRG

7-th World Conference of the IPCRG 1 Во периодот од 21 до 24 Мај 2014 година, во Атина, беше одржана седмата светска Конференција на Меѓународната респираторна група од Примарната здравствена заштита (IPCRG) на тема: „Еден здив на свеж воздух: Повеќе морбидитети и интеграција“ (A Breath of Fresh Air: Multiple Morbidities and Integration).

Повеќе...

Copyright © 2016. All Rights Reserved.