Најава за 3 Симпозиум на ЗССМ

Драги колеги и пријатели,

Здружението на специјалисти по семејна медицина – Респираторна група во соработка со Центарот за семејна медицина при Медицинскиот факултет во Скопје и Меѓународната респираторна група во примарна заштита, го организира третиот симпозиум со меѓународно учество на тема:

Антибиотици во примарна заштита – „Инфекции на респираторниот тракт - Убедувања/ Докази/ Пракса“

Najava za 3 simpozium na ZSSM

Истиот ќе се одржи од 17 до 19 ноември 2017 година, во просториите на City Hall Center, Скопје, Р.Македонија.