3. Симпозиум - Антибиотици во примарна заштита

докази, убедувања, пракса

15 - 17 Март 2017, медицински факултет - скопје

За Симпозиумот

ГЛАВНА ТЕМА:

Антибиотици во примарна заштита – Докази, Убедувања, Пракса

Ова е трет симпозиум на ЗССМ на тема Антибиотици во Примарна заштита – Докази, Убедувања, Пракса

Предавачи

Dr Jaime Correia de Sousa, MD, MSc, PhD

Dr Ioanna Tsiligianni, MD, PhD, MPH IPCRG Board Director
Assistant professor Marija Vrca Botica, MD, GP, PhD
Prim. izr. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. Med
Доц др Катарина Ставриќ
М-р сци др Радмила Ристовска
Д-р сци Зоран Стојановски
М-р сци Merjem Hadjihamza
М-р сци Марија Дарковска Серафимовска

М-р сци Кристина Христова
М-р Неда Милевска Костова
Прим. д-р Голубинка Бошевска
Научен соработник Д-р Весна Котевска
Д-р Горица Попова
Д-р Иванка Хаџи-Петрушева Мелоска
Д-р Валентина Нејашмиќ
Д-р Беким Исмаили
Фросина Цијевска – Сектор за фармација на ФЗОМ.

Програма

3 Симпозиум на ЗССМ-РГ: АНТИБИОТИЦИ ВО ПРИМАРНА ЗАШТИТА

„Инфекции на респираторниот тракт – Убедувања/ Докази/ Пракса“ СО УЧЕСТВО НА КЛИНИЧКИ ЛЕКАРИ ОД СЕКУНДАРНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ТЕСНО ПОВРЗАНИ СО ПРОПИШУВАЊЕТО НА АНТИБИОТИЦИ

17 – 19 ноември 2017, Скопје, Македонија
17 ноември 2017 година (Петок)
14:00-14:15 Регистрација и отворање
14:15-15:30 Намалување на потрошувачката на антибиотици на болничко ниво: Осврт за политики базиран на докази (Evidence-based policy brief – EBP) Презентација на Освртот и предложените опции (Презентери: EBP тим, дсп) Интервенции за намалување на пропишување и употреба на антибиотици на болничкото ниво – надворешна и внатрешна стручна консултација и надзор (предавач: Dr Jeroen Schouten, ESGAP тим) Дискусија и заклучоци
15.30-15.45 Пауза (кафе/чај)
15.45-17.00 Можности за воспоставување програма за рационална употреба на антибиотици на болничко ниво Наоди од посети на болници за спроведување на предложените интервенции (предавачи: EBP тим, дсп) Дискусија (модератор: член на EBP тим, дсп) Усвојување на нацрт-заклучоци
18 ноември 2017 година (Сабота)
Акутни респираторни инфекции и нивни компликации
08.30-09.00 Отварање на симпозиумот
09.00-11.00 Прва сесија: Антибиотска резистенција Примарна заштита (специјалисти по семејна медицина) Секундарна и терцијарна заштита (ОРЛ, пулмологија, педијатри, инфектолози, микробиолози) – презентации со дискусија од 30 минути
11.00-11.30 Пауза (кафе/чај)
11.30-13.00 Втора сесија: Интервенции за рационална употреба на антибиотици Воспоставување на внатрешна и надворешна стручна консултација и надзор на пропишување и консумација на антибиотици – врски помеѓу примарното и болничкото ниво (Теми: лабораторија, интервенции за јавно здравје, упатства, Мој термин, семејна медицина) – презентации со дискусија од 15 минути
13.00-14.00 СИМПОЗИУМ на фармацевтска компанија
14.00-15.00 Коктел/ПОСТЕР СЕСИЈА
15.00-17.00 Трета сесија: Алгоритми за третман на антибиотици помеѓу примарна и секундарна здравствена заштита (Учество: примарна заштита (специјалисти по семејна медицина), креатори на политики (МЗ, Фонд за здравствено осигурување), специјалисти од секундарно и терцијарно ниво (ОРЛ, инфектолози, пулмолози, педијатри) – презентации со дискусија од 30 минути
17.00-17.30 Пауза (кафе/чај)
17.30-18.30 СИМПОЗИУМ на фармацевтска компанија
20.30 – Заедничка забава
19 ноември 2017 година (Недела)
Егзацербации на хронични респираторни заболувања (астма, ХОББ, бронхиектазии, хроничен бронхит, хроничен синузит)
08.30-09.00 СРЕДБА СО ПРОФЕСОРОТ
09.00-11.00 Прва сесија: Најчести патогени и антибиотски третман на егзацербации (Учество: примарна заштита (специјалисти по семејна медицина), специјалисти од секундарно и терцијарно ниво (ОРЛ, пулмологија, педијатрија, лабораторија, микробиологија) – презентации со дискусија од 30 минути
11.00-11.30 Пауза (кафе/чај)
11.30-13.30 Втора сесија: Тркалезна маса – од истражување до пракса
13.30-14.30 СИМПОЗИУМ на фармацевтска компанија
14.30-15.30 Затворање на симпозиумот/коктел
Записникот, белешките и заклучоците од Симпозиумот ќе ги води:

цени

регистрација

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.