3. СИМПОЗИУМ

3. Симпозиум - Антибиотици во примарна заштита докази, убедувања, пракса 15 - 17 Март 2017, медицински факултет - скопје За Симпозиумот ГЛАВНА ТЕМА: Антибиотици во примарна заштита – Докази, Убедувања,…

Continue Reading

1. СИМПОЗИУМ

1. Симпозиум - Антибиотици во примарна заштита Предизвици за подобрување 01 - 02 Мај, хотел метропол, охрид, р.Македонија За Симпозиумот ГЛАВНА ТЕМА: Антибиотици во примарна заштита – Докази, Убедувања, Пракса…

Continue Reading

2. СИМПОЗИУМ

2. Симпозиум - Антибиотици во примарна заштита Антибиотици...? Да, но не кај АРИ! 18 - 19 Ноември, Скопје, Р.Македонија За Симпозиумот ГЛАВНА ТЕМА: Антибиотици...? Да, но не кај АРИ! Втор…

Continue Reading
Close Menu