Светски ден на хроничната обструктивна белодробна болест

19 Ноември е Светски ден на хроничната обструктивна белодробна болест.  Се одбележува еднаш годишно во организација на Глобалната иницијатива за белодробни заболувања – ГОЛД. Оваа година нивното мото е „Не е премногу доцна“. Во нашата земја, организатори на овој настан, заради подигнување на свесноста и грижата за хроничната обструктивна болест, се Здружението на специјалисти по…