1 simpozium

Благодарност за успешно одржаниот прв симпозиум

Почитувани колеги, драги пријатели, во името на Здружението на специјалисти по семејна медицина – Респираторна група, би сакала на сите, кои зедовте активно учество, да ви се заблагодарам и честитам за успешно одржаниот прв Симпозиум „Антибиотици во Примарна заштита – предизвици за подобрување“. Воедно благодарност и до: Лек – Скопје ДООЕЛ Ведра Интернешенал АД Софија…