Истражување на навиките за пропишување на антибиотици

Информација за Проект: Истражување на навиките за пропишување на антибиотици на матичните лекари за акутни респираторни инфекции проследено со едукативна интервенција Центарот за семејна медицина-Медицински факултет Скопје со потпишување на Меморандумот за соработка со Медицински Факултет Загреб, Хрватска ја започна соработката на полето на развивање на научни проекти од интерес на семејната медицина. За таа…